1

مهارت همدلی

News Discuss 
مهارت همدلی تلاش برای فهم موقعیت زندگی‌ دیگران و زمینه سازی برای پذیرش خود در میان دیگران بخشی از مهارت زندگی‌ است. هر جا که به هم یاری و مشارکت افراد نیاز باشد، هم دلی موتور محرکه این حرکات خواهد شد و کارآیی رفتارها را مضاعف خواهد نمود. افراد http://starv.blog.ir/post/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%AF%D9%84%DB%8C

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story