1

جاهاي ديدني مازندران ؛ بهشت ايران

News Discuss 
بهارها، باغ، از بوي جوانهها پر ميشود و در زمستانهايي که برف سنگين باشد، کل عمارت و حياط باغ از برف پوشيده ميشود. دشت هويج، معروفترين جاذبه گردشگري روستاي افجه تهران است و زمستانها پوشيده از برف. آدرس: براي رسيدن به دشت هويج اول بايد به افجه برسيم. سکههاي http://adrian7r27mjh8.blog-a-story.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story