1

راهنمای استفاده از کاندوم برای تمامی افراد متاهل و مجرد

News Discuss 
شكوفه از کاندوم مربوطبه مرد(ان) • هر دفعه که رابطه جنسی دارید از کاندوم دل آشوب کنید. • قبل از رابطه جنسی کاندوم بگذارید. • تاریخ انقضا را بررسی کنید. • قابل اطمينان شوید که هیچ پارکی و نقصی نفس ندارد. • کاندوم ها را درب مکانی خنک و http://francisco10f8g.onesmablog.com/--30150164

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story