1

راهنمای استفاده از کاندوم برای تمامی افراد متاهل و مجرد

News Discuss 
شكوفه از کاندوم زنانه • هر جنين 0 که رابطه جنسی دارید از کاندوم شكوفه کنید. • قبل از رابطه جنسی کاندوم بگذارید. • تاریخ انقضا را بررسی کنید. • معتمد شوید که هیچ پارکی و نقصی اقسام ندارد. • کاندوم ها را عايدي مکانی خنک و خشک نگهداری http://messiah14z9o.look4blog.com/19712729/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story