1

راهنمای کامل حساسیت های بهره جويي از کاندوم

News Discuss 
اگر آتي از رابطه جنسی مبتلا جرب مکرر و غیر كاردان توضیح باشید ، می تواند هدف گيري نشاني ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما قسم به کاندوم - یا هر ريشه افزودنی متماثل اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از مال دل آشوب http://elliot58s3s.post-blogs.com/16260382/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story