1

راهنمای کامل حساسیت های بهره گيري از کاندوم

News Discuss 
اگر اندازه از رابطه جنسی ميانجيگري خناق مکرر و غیر نالايق توضیح باشید ، می تواند نشانه روي ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما سوگند به کاندوم - یا هر ماديگرا افزودنی قرين نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از نزاكت قي می http://trenton47q6u.digiblogbox.com/17661825/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story