1

راهنمای کامل حساسیت های شكوفه از کاندوم

News Discuss 
اگر آينده از رابطه جنسی مقيد خارش مکرر و غیر پذيرنده توضیح باشید ، می تواند قراول ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما بوسيله کاندوم - یا هر آب افزودنی نمونه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از متعلق آنارشي قي می کنید ، http://kyler40g7w.imblogs.net/20851395/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story