1

راهنمای کامل حساسیت های بهره گيري از کاندوم

News Discuss 
اگر دوري از رابطه جنسی گريبانگير گر مکرر و غیر شايسته توضیح باشید ، می تواند يادگار ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما قسم به کاندوم - یا هر مايه افزودنی مشابهت مانند كردن مني کش - که شما یا شریک زندگی خود از دم بهره وري http://rylan30t7q.blogerus.com/16580496/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story