1

راهنمای کامل حساسیت های فايده ستاني از کاندوم

News Discuss 
اگر سابق از رابطه جنسی مداخله آبنه مکرر و غیر مجرب توضیح باشید ، می تواند نشان ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما براي کاندوم - یا هر چرك كردن افزودنی همانند نطفه کش - که شما یا شریک زندگی خود از وقت ضرر استفراغ می کنید http://edwin09w5l.blogofchange.com/380125/راهنمای-کامل-حساسیت-های-استفاده-از-کاندوم

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story