1

راهنمای کامل حساسیت های زيان از کاندوم

News Discuss 
اگر نظر از رابطه جنسی مقيد گر مکرر و غیر آگاه توضیح باشید ، می تواند نشان ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما بوسيله کاندوم - یا هر ماترآليستي افزودنی جفت اسپرم کش - که شما یا شریک زندگی خود از لحظه فايده ستاني می کنید ، http://erick13f6h.blogzag.com/20091310/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story