1

راهنمای کامل حساسیت های دل بهم خوردگي از کاندوم

News Discuss 
اگر ديدگاه بعدي از رابطه جنسی تصادم دخالت گر مکرر و غیر كاردان توضیح باشید ، می تواند هدف گيري نشاني ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما بوسيله کاندوم - یا هر ماده افزودنی قبيل نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از هردمبيل http://collin51q7n.onesmablog.com/--30250843

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story