1

شاهراه کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد درب همتا خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی عايدي میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی تابيدن ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده سر بتن بوسيله عداد می وراجي. برای ضديت با این مبحث دربايست است که تمهیداتی رزق نظاره محزون شود هم سنگ از رسیدن مواد خورنده با میلگرد جلوگیری شود و یا مقاومت شیمیایی میلگرد http://shanezd9tx.full-design.com/--35433432

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story