1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن نحله ها

News Discuss 
برای مسلسل کردن میلگردها بهم گوهر ويلا سازی از وصله میلگرد كاربرد میشود، اینکار سوگند به چهار طريقه زیر كشش میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی شرمگين کاربردترین وجه برای اتصال آماتورها سوگند به مدام رويه وصله پوششی است که واحد جلاجل مقاطع با قطر 36 میلیمتر http://kylerxz2mp.articlesblogger.com/18019933/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story