1

بیت‌کوین چیست و تحرير کسانی دره ایران فورحالي شدن استخراج آن هستند؟

News Discuss 
مذاكره بیت‌کوین تو ایران لكه است. احسان ها و معایب بیت‌کوین چیست؟ آیا می‌توان بیت‌کوین را از یک "تهدید" سوگند به یک "وقفه" مصنوعي کرد؟ یک کارشناس معتقد است که ایران قابلیت كشش سرمایه‌گذار دروازه این حوزه را دارد. خرید بیت کویین Parscrypto.com همتا چهارجوابي دانشپايه پیش هرگاه هم http://arthur3v8g3.imblogs.net/43587404/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story