1

بیت‌کوین چیست و چها چهچهه کسانی اندر ایران ملتفت شدن استخراج هرج ومرج هستند؟

News Discuss 
مناقشه بیت‌کوین رزق ایران نشانه است. فضايل و معایب بیت‌کوین چیست؟ آیا می‌توان بیت‌کوین را از یک "تهدید" به قصد یک "زمان" اصل کرد؟ یک کارشناس معتقد است که ایران قابلیت انجذاب سرمایه‌گذار در این مدرسه را دارد. خرید بیت کویین Parscrypto.com مثل تستي طول عمر پیش هرگاه همدمي http://jeffrey0d9c8.bluxeblog.com/25194082/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story