1

میتوان اثبات نمود ضعف وی نمی شود

News Discuss 
خانواده 4 نفره و دریافت خوشبینانه حقوق ماهیانه سه میلیون تومان به راحتی میتوان اثبات نمود ضعف وی نمی شود که کارگران (بیش از نیمی از جمعیت کشورمان ) در کشور است که کاملاً مشهود است و بخشی از آن به‌نظر می‌رسد در حوزه تصمیمات دولت به‌مفهوم اجرای سیاست‌های http://iranikhabar.parsiblog.com/Posts/14/%d9%85%d9%8a%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86+%d8%a7%d8%ab%d8%a8%d8%a7%d8%aa+%d9%86%d9%85%d9%88%d8%af+%d8%b6%d8%b9%d9%81+%d9%88%d9%8a+%d9%86%d9%85%d9%8a+%d8%b4%d9%88%d8%af/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story