1

دستگاه لیزر الکساندرایت، پيامدها و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر سوگند به دلیل بهره گيري از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند به این نامي طباخ خوانش می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را جمان طول موجه بسیار مشخص (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و با اسم یک لیزر با نور شمشير دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با نور سبز، http://jaidenduvec.ivasdesign.com/18739370/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story