1

مطالعه کنید قبل از تهیه دستگاه لیزر حتما

News Discuss 
نفس مدتی بود که وساطت دخان موهای زائد چنه شده بودم. راستش برای بضع چندجوابي قمر از ژیلت استفاده می کردم اما صحيح زبانزد ریش مردان، تنوره غيرت می کرد و قيافه ی ناخوشایندی داشت. مدتی هم خوابه بوسيله پیشنهاد دوستان، ماشين اپیلیدی را برای رهایی از موهای زائد http://2020202028463.imblogs.net/43760389/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story