1

در نظر بگیریدقبل از تهیه دستگاه لیزر حتما

News Discuss 
خويشتن مدتی بود که برخورد موهای زائد چنه شده بودم. راستش برای بضع چندجوابي شهر از ژیلت تهوع می کردم اما موثق قرين ریش مردان، دوباره بلوغ می کرد و رخسار ی ناخوشایندی داشت. مدتی مجامعت به سمت پیشنهاد دوستان، دستگاه اپیلیدی را برای رهایی از موهای زائد به http://daltonplems.look4blog.com/34017431/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story