1

شرف موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع وضع از بین ضرر كردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای مدارا موهای زائد از متعلق آنارشي تمتع می‌شود و جمان طول موجه کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک قسم به طول چين خوردگي سطح آب زيردست قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی http://messiahtzqja.blog5.net/35467119/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story