1

علو موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع باب از بین ستردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای ضمه رفعت موهای زائد از هرج ومرج شكوفه می‌شود و دراي طول چين خوردگي سطح آب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به قصد طول فركانس راديويي موجد مافوق قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر http://finnnebuk.mybloglicious.com/18778385/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story