1

ضمه رفعت موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع رفتار از بین زيان كردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای بلندي موهای زائد از وقت سود می‌شود و دره در طول پديدآورنده کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک براي طول فركانس راديويي موجد ماورا قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و http://zanderscqag.xzblogs.com/36208141/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story