1

دستگاه لیزر الکساندرایت، وقايع و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر سوگند به دلیل دل بهم خوردگي از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند به طرف این سرشناس خوانده می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را درون طول فركانس راديويي موجد بسیار معلوم (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و سوگند به نام یک لیزر با نور اسمر دسته‌بندی می‌شود. http://2020202003692.link4blogs.com/18824327/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story