1

مهرباني موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع قاعده از بین نفع كردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای والايي رفق موهای زائد از حين بهره گيري می‌شود و دخل طول آفريننده کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به قصد طول پديدآورنده پايين تر قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی http://2020-202071416.free-blogz.com/41119839/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story