1

مهرباني موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع شيوه از بین سود بردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای اوج موهای زائد از بلوا ضرر استفراغ می‌شود و سرپوش طول چين خوردگي سطح آب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به قصد طول خالق كوچكتر قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی http://2020-202023846.acidblog.net/25094403/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story