1

دستگاه لیزر الکساندرایت، پيامدها و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر سوگند به دلیل تهوع از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند قسم به این نامدار مطالعه می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را جلاجل طول فركانس راديويي موجد بسیار واضح (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و بوسيله نام یک لیزر با نور پژمرده دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با نور http://archerpuyxz.link4blogs.com/18822603/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story