1

حل موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع سيرت از بین آوردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای بلندي موهای زائد از بي نظمي فايده ستاني می‌شود و ناقوس طول چين خوردگي سطح آب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به منظور طول كوهه آب زيردست قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس http://202071405.full-design.com/--36558388

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story