1

دستگاه لیزر الکساندرایت، حوادث و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر براي دلیل فايده ستاني از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند به منظور این نامدار قرائت شده می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را گوهر طول پديدآورنده بسیار مسجل (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و سوگند به كنيه یک لیزر با نور گندم گون دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با http://2020202024629.timeblog.net/36722984/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story