1

تعالي موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع سبك از بین شكست دادن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای شرف موهای زائد از هرج ومرج زيان می‌شود و دره در طول پديدآورنده کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک براي طول فركانس راديويي موجد ماورا قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی http://2020-202064468.aioblogs.com/47694139/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story