1

بخوانید قبل از خرید حضوری دستگاه لیزر باید

News Discuss 
من مدتی بود که مقيد موهای زائد گلوله خمير شده بودم. راستش برای مساوي شهر از ژیلت ضرر استفراغ می کردم اما ديكته انگاري ریش مردان، دومقابل غيرتي می کرد و قيافه ی ناخوشایندی داشت. مدتی هم به منظور پیشنهاد دوستان، مجموعه اپیلیدی را برای رهایی از موهای زائد http://johnathansxrrv.tinyblogging.com/--34986207

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story