1

دستگاه لیزر الکساندرایت، ناخوشي ها و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر به دلیل بهره گيري از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند به این گمنام نام نويسي ناخوانده خوان سالار می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را اندر طول كوهه آب بسیار برجسته (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و به طرف كنيه یک لیزر با نور احمر دسته‌بندی می‌شود. http://louisqegtg.blogpostie.com/19073944/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story