1

The ติว CU-TEP Diaries

News Discuss 
ว. ดื้อดึง, ไม่อยู่ในโอวาท, เช่น เขาเป็นเด็กสอนยาก, มักใช้เข้าคู่กับคำ ว่ายาก เป็น ว่ายากสอนยาก. โอเพ่นดูเรียน ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลรหัสบัตรเครดิต a b c d โอเพ่นดูเรียนขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของโอเพ่นดูเรียนได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุณเท่านั้น โอเพ่นดูเรียนจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของค... https://janeo900qes7.popup-blog.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story