1

Webmehr.com - An Overview

News Discuss 
خود مردم این درایت، آگاهی و هوشیاری را دارند كه نگذارند اولاً كسی بر این حركت آنها سوار شود كه بخواهد ادعای رهبری حركت آنها را داشته باشد، ثانیاً با اصلاح بعضی از اشتباهاتی كه ممكن است به وجود آمده باشد جلوی سوءاستفاده بعضی از آقایان و بهانه دادن برای http://sergioaq03w.pages10.com/Everything-about--46140421

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story