1

حقیقت در مورد جذب در قرآن که نه O ne Is Suggesting

News Discuss 
اگرچه او هیچگاه از کلماتی مثل قانون جذب استفاده نکرد اما مفاهیمی مانند قدرت برتر “ذهن بر بدن” و “بدن فقط خانه ای است که ذهن در آن زندگی می‌ کند” را بکار برد. شکاک بودن ما نسبت به قانون جذب، نادیده گرفتن آن، مبارزه با آن، پذیرش و استفاده https://raymondn8lap.wikibyby.com/4621714/جزئیات_تخیلی_و_جذب

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story