1

نازک دوزی

News Discuss 
این سوال را حتما میپرسید که نازک دوزی چیست؟ دوره نازک دوز زنانه مبنا و اساس بیشتر دوره های خیاطی است که باعث میشود هنرجو مراحل آموزش خیاطی را اصولی فرا بگیرد. به بیان ساده این دوره میتواند یک فرد مبتدی را با وسایل و ابزار مورد استفاده در خیاطی https://telegra.ph/Womens-thin-embroidery-training-course-02-02

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story