1

Facts About ข่าวอาชญากรรม Revealed

News Discuss 
อาชญากรรม คือ การกระทำผิด โดยทำให้เกิดความเดือดร้อน เสียหาย ต่อ ทรัพย์สิน หรือ บุคคล เป็นการเรียกการกระทำทางคดีอาญาแบบทั่วไป ตัวอย่าง อาชญากรรม เช่น การฆ่าคนตาย ปล้นทรัพย์ ข่มขืน ซึ่งกฎหมายโดยทั่วไปของทุกสังคมมักกำหนดบทลงโทษของผู้ก่ออาชญากรรม (เรียกว่า อาชญากร) ดูเพิ่ม (ออนไลน์)[แก้] หนุ่มไลฟ์จะผูกคอตาย เครียดเสียรู้ตำรวจคู่กรณี แม่รถชนตาย-ใช้ช่องกฎหมายเอาเปรียบ "ชวน" ไม่ขอประเมินอายุ... http://marco0s64s.bloggerswise.com/7176772/ข-าวการเม-อง-no-further-a-mystery

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story