1

Bupropion

News Discuss 
Aplenzin® چیست؟ همراه با تصاویر پس ما دلیل افسردگی را نمی‌دانیم، اما این را می دانیم که استرس عامل اولیه‌ی آن در ۸۰ درصد موارد می‌باشد، و افسردگی و PTSD دو بیماری متفاوت می‌باشند، اما این یکی از شباهت های آنها می‌باشد. استرس پس از سانحه، موافق نیستید؟ مانند موارد https://star98.blog.ir/post/bupropion

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story