1

Iva

News Discuss 
تست بیش فعالی در بزرگسالان توجه انتخابی، توجه متمرکز، توجه مداوم، توجه تجزیه شده و جابجایی توجه در دو بعد دیداری و شنیداری از مولفه های اصلی مورد ارزیابی در این مجموعه ها هستند. از این آزمون ها به عنوان یکی از ابزارهای مهم و کمکی در تشخیص اختلال ADHD https://bobrealase.blogspot.com/2021/10/iva.html

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story