1

بایسکشوال چیست

News Discuss 
عده ای بایسکشوال یا دوجنسگرا هست� هم زنان و هم مردان جوان به عنوان آرزوهای عادی در نظر گرفته می شدند، اما در خارج از ازدواج، مرد قرار بود تنها با برده ها، فاحشه ها (که اغلب برده بودند) و بدنامی ها به خواسته های خود عمل کند. داشتن http://jaredmeqk232.bearsfanteamshop.com/the-worst-videos-of-all-time-about-bayskshwal-chyst

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story