1

هدف ساختمان سازی سبک

News Discuss 
برای این که در برابر زلزله ساختمان ها مقاوم باشند باید چه مراحلی طی بشود و چه مصالحی استفاده بشوند آیا خاک ویژه ای باید استفاده شه http://www.cplusplus.com/user/nazanbadri/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story