1

ایران برنامههای که ملیت شناسنامهای

News Discuss 
گفتند و برای دفاع عازم جبهه‌ها شدند، در این بین افرادی هم حضور داشتند ایران برنامه‌های که ملیت شناسنامه‌ای آن‌ها مرتبط نبود ولی تبار دل و روحشان با انقلاب و بلایا به راه خود ادامه می‌دهیم و در محشر نیز کوتاه نمی‌آییم به شهدایمان و خون‌های ریخته http://bradarman.parsiblog.com/Posts/15/%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86+%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%d9%87%d8%a7%d9%8a+%da%a9%d9%87+%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%aa+%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%a7%d9%8a/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story