1

راهنمای کامل حساسیت های بهره وري از کاندوم

News Discuss 
اگر جهت از رابطه جنسی دچار حك مکرر و غیر پذيرا توضیح باشید ، می تواند نشان ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به کاندوم - یا هر آب افزودنی تالي نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از لمحه تهوع می کنید ، http://devin76j6y.pages10.com/--33199986

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story