1

خاطرات جملات انگیزشی

News Discuss 
وقتی چیزی را از دست می دهید، درسی را که از آن گرفته اید از دست ندهید. “آنتونی رابینز” برای ایجاد ناهماهنگی و تضاد از چه فنونی استفاده می کنیم؟ رهبران هرگز از کلمه شکست استفاده نمی کنند. آنها به شکست ها به عنوان تجربه یادگیری نگاه می کنند. برایان https://cristiant6rtt.levitra-wiki.com/7670221/برترین_آخرین_اخبار_پنج_انگیزشی_چیست_urban_news

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story