1

A Secret Weapon For ออกแบบคาเฟ่

News Discuss 
ไปยังที่อื่น ก็จะทำาให้เกิดความสับสนแก่ลูกค้า พื้นที่ในการทำงานของระบบหลังร้านมักจะเต็มไปความเร่งรีบ โดยเฉพาะช่วงที่ร้านอาหารเต็มแทบทุกโต๊ะ เพื่อการทำงานที่สะดวก ควรออกแบบพื้นที่ให้กว้างขวางพอ วัดขนาดทางเดินหรือระยะห่างในแต่ละส่วน ตู้เก็บวัตถุดิบควรเป็นแบบไหนถึงจะสะดวกต่อการใช้งาน จนไปถึงการวางระบบระบายอากาศ การดูดกลิ่น หรือระบบน้ำไฟต่างๆ ให้ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน พื้นที่ใน... https://manuel46t9u.activoblog.com/14201508/facts-about-ออกแบบร-านสำเร-จร-ป-revealed

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story