1

A Secret Weapon For ยาเพิ่มสมรรถภาพเพศชาย

News Discuss 
ทำความเข้าใจกับภาวะอีดี (สาเหตุและอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ) นอกจากนี้การใช้ยาจะได้ผลเป็นครั้งคราวและเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดผลข้างเคียง เช่น ปวดศีรษะ ปวดไมเกรน ผิวหนังแดง อาหารไม่ย่อย คลื่นไส้อาเจียน คัดจมูก น้ำมูกไหล ปวดหลัง ปวดกล้ามเนื้อ ทัศนวิสัยในการมองเห็นผิดปกติ เช่น ตาพร่า มัว ฯลฯ ซึ่งเมื่อใช้ไปเรื่อยๆจะได้ผลน้อยลง หรืออาจจะไม่ได้ผลเลย นั่นคือการส่งสัญญาณค... https://alexv863tcj2.mysticwiki.com/user

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story