1

محمد زرندی مدیر دیجیتال مارکتینگ حوزه تجارت الکترونیک و فعال در فضای بازاریابی آنلاین

News Discuss 
در جلسه هم اندیشی فعالان بازاریابی آنلاین در بنیاد ملی نخبگان ، مدیر دیجیتال مارکتینگ حوزه تجارت الکترونیک و فعال در فضای بازاریابی آنلاین، محمد زرندی به بیان موضوع مهم و مفهوم جدیدی در زیست بوم دیجیتال مارکتینگ کشور پرداخت. محمد زرندی دانش آموخته دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی و https://www.khabarsarasari.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-3/21589-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B2%D8%B1%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story