1

Little Known Facts About Giấy phép lao động mo.

News Discuss 
Nếu họ đã ở Canada, IRCC sẽ gửi giấy phép lao động cho họ qua đường bưu điện. Đối với các ứng viên nộp đơn từ bên ngoài Canada: nếu đơn đăng ký được chấp thuận, một thư chấp thuận sẽ được gửi. Lưu ý: Người nộp đơn xin giấy https://emiliorbiox.bloggadores.com/17361159/the-single-best-strategy-to-use-for-giay-phep-lao-dong-mo

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story