1

پروژه زاگرس for Dummies

News Discuss 
در صورتیکه به هر دلیل تا آخر این ماه موفق به خرید امتیاز دوم نشوند، امتیاز ایشان برای فروش آزاد یا تهاتر در اختیار تعاونی قرار میگیرد و از سود آن به تناسب بهره مند خواهند شد. پروژه میعاد یک مرحله جلوتر از پروژه زاگرس می باشد تعداد واحد های https://international-news.ir/?p=24754

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story