1

How Thủ tục đăng kiểm xe ô tô can Save You Time, Stress, and Money.

News Discuss 
Helloện nay, chu kỳ kiểm định xe cơ giới được thực Helloện theo quy định tại Thông tư 02/2023/TT-BGTVT quy định về chu kỳ kiểm định xe cơ giới. Trường hợp là xe chạy dịch vụ sẽ theo quy định đăng kiểm của nhóm ô tô chở người các loại https://toyotabnhthun59147.blogspothub.com/21763759/the-single-best-strategy-to-use-for-thủ-tục-đăng-kiểm-xe-ô-tô

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story