1

เว็บตรง - An Overview

News Discuss 
Advert blocking or ad filtering program might interfere with our power to discover you as human. Please exclude fiverr.com. นายเศรษฐา ยังกล่าวถึงแนวทางจัดระเบียบค่าโดยสารมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ไรเดอร์ และแท็กซี่ให้มีความยุติธรรม โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสาร และตัวผู้ขับขี่เองด้วย ทั้งนี้ มีแนวทางให้กระทรวงคมนาคมไปทำการศึกษาเรื่องการสร้างแอปพลิเคชั่นเรียกรถซึ่งเป็นของรัฐบาล เพื่อช่... https://petern532lsx7.blogs100.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story